Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Månadsrapport april

 •   4

  Remiss för yttrande - Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

 •   5

  Remiss för yttrande - Hållbar slamhantering (SOU 2020:30)

 •   6

  Motion (SD) - Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om tomttilldelningar

 •   7

  Namnärende: Namnsättning av gator i Ljungsbro (DP1592) samt namnsättning av gata i Skeda Udde (DP1595)

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Kungsbro 1:759

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av 4 stycken enbostadshus - Erikstad 14:1

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus - Örtomta-Ås 7:2

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av 5 småhus - Brokind 1:44

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad – i efterhand - Alguvi 8:1

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av teknikbod och telemast - Ullstämma 5:1

 •   14

  Bygglov för ändrad användning av industrilokaler till samlingslokal - Odaljorden 1

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig mur - sanktionsavgift - Nässelkålen 1

 •   16

  Inkomna förrättningar

 •   17

  Kurser och konferenser

 •   18

  Delegationsbeslut maj

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.