Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Revidering av delegationsordning - Informationsärende

 •   4

  Högt bebyggelsetryck Ljung-Ljungsbro och Skeda-Skeda Udde – Informationsärende

 •   5

  Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen, 2022

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader - Flemma 2:20

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av idrottshall, matsal och kontor samt anläggande av parkeringsplatser - Akropolis 2

 •   8

  Rivningslov för rivning av kvartersgård - Ostbrickan 8

 •   9

  Strandskyddsdispens i efterhand för anläggande av brygga och strandskoning - Norrängen 1:10

 •   10

  Taxa för tillsyn enligt lagenom energimätning i byggnader och förordningen om energimätning i byggnader

 •   11

  Behovsutredning och tillsynsplan 2022-2024 för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagen

 •   12

  Revision Länsstyrelsen - Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen - Informationsärende

 •   13

  Slutrapport kemikalieprogrammet - Informationsärende

 •   14

  Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten - Gatekulla 2:2

 •   15

  Trängseltillsyn december/januari - Informationsärende

 •   16

  Beslut om föreläggande att åtgärda avvikelser mot livsmedelslagstiftningen - Anemonen 4

 •   17

  Inkomna förrättningar

 •   18

  Delegationsbeslut januari

 •   19

  Kurser och konferenser

 •   20

  Handlingar för kännedom

 •   21

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.