Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Resultat NKI - Informationsärende

 •   4

  Månadsrapport per den 30 april

 •   5

  Namnärenden

 •   6

  Föreläggande med vite om att vidta åtgärder - Blåklockan 25

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Åsdymlingen 5:4

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st) - Stora Sjögestad 9:4

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Ledberg 10:1

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Ring 1:39

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av förråd - Vimarka 1:8

 •   12

  Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till veterinärklinik, övernattningslägenhet, anläggande av parkeringsplatser samt anmälningspliktiga åtgärder - Hargs Prästgård 3:3 (Östra Harg Fiskartorpet 1)

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av klubbhus - (samlingslokal och omklädningsrum) samt anläggande av parkering - Stensätter 1:9

 •   14

  Bygglov för anläggande av upplag - Hackefors 5:1

 •   15

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus - Karlemåla 1:1

 •   16

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga samt sjöbod - i efterhand - Norrängen 1:29

 •   17

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - lager - Megafonen 2

 •   18

  Inkomna förrättningar

 •   19

  Delegationsbeslut maj

 •   20

  Handlingar för kännedom

 •   21

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.