Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Bygg- och miljönämndens ansvar för internkontroll

 •   4

  Nytt tillsynsuppdrag - Informationsärende

 •   5

  Dömestorp bergtäkt - Informationsärende

 •   6

  Reviderad internbudget 2022 med plan för 2023-2027, bygg- och miljönämnden

 •   7

  Delårsrapport per den 31 oktober

 •   8

  Upphävande av styrdokument

 •   9

  Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om upphävande av tillstånd - Ledingelunda 5:3

 •   10

  Remiss - Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpolitiska program: I samtiden, för framtiden

 •   11

  Remiss för yttrande - Klimat- och energiprogram för Linköpings kommun 2022-2030

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Drögshult 1:56

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnader - Persbo 1:1

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Göstorp 1:2

 •   15

  Bygglov för tillbyggnad av gymnasieskola -Skärmtak - Bajonetten 12

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov - Staby 7:6

 •   17

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - Fasadändring - Östa Malmskogen 1:30

 •   18

  Valärende

 •   19

  Inkomna förrättningar

 •   20

  Delegationsbeslut november

 •   21

  Kurser och konferenser

 •   22

  Handlingar för kännedom

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.