Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om delårsrapport per den 31 mars

 •   3

  Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten - Tollstorp 1:6

 •   4

  Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten - Krångestad 6:8

 •   5

  Beslut om föreläggande och förbud med vite gällande hygienisk verksamhet - Kalotten 6

 •   6

  Beslut om förbud med vite gällande boende - Östra Malmskogen 7:18

 •   7

  Beslut om förbud med vite gällande boende - Östra Malmskogen 7:18

 •   8

  Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - Södra Lund 10:1

 •   9

  Beslut om bygglov för tillbyggnad av garage med skärmtak - Oratorn 18

 •   10

  Beslut om bygglov för nybyggnad av carport - Talismanen 20

 •   11

  Beslut om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad - Oxelträdet 13

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd enbostadshus- fasadändring och plank samt rivning av skärmtak - Tingsskrivaren 14

 •   13

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - fasadändring och ändrad användning - Masugnen 1

 •   14

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - fasadändring av industrilokal, ändrad planlösning samt anläggande av stödmur - Iglon 4

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad kolonistuga (98) - Johannelund 1:2

 •   16

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - parkeringsplats - Integrationen 4

 •   17

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - parkering - Industrin 9, Industrin 10

 •   18

  Verksamhetsinformation

 •   19

  Kurser och konferenser

 •   20

  Inkomna förrättningar

 •   21

  Delegationsbeslut april

 •   22

  Handlingar för kännedom

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.