Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Detaljplaner och översiktsplaner 2020 - informationsärende

 •   3

  Förvaltningen informerar

 •   4

  Namnärende: Namnsättning av gata i Berg och grönområde vid Stångån

 •   5

  Behovsutredning/Tillsynsplan 2020-2022, Miljökontoret

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 4 st - Kullersbro 2:9, 2:15

 •   7

  Nybyggnad av enbostadshus samt rivningslov - Orten 1

 •   8

  Strandskyddsdispens för flytt av pir till strandlinje - Holmen 2:2

 •   9

  Tillsyn avseende bristande underhåll - åtgärdsföreläggande - Riksdalern 1

 •   10

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd – eldstad - Vists Prästgård 2:12

 •   11

  Inkomna förrättningar

 •   12

  Kurser och konferenser

 •   13

  Delegationsbeslut januari

 •   14

  Handlingar för kännedom

 •   15

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.