Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om månadsrapport per den 30 september

 •   3

  Beslut om internbudget 2024

 •   4

  Beslut om sammanträdestider 2024

 •   5

  Beslut om ny plan- och bygglovstaxa

 •   6

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Hörna 3:1

 •   7

  Beslut om bygglov för nybyggnad av kontor, komplementbyggnad, p-platser samt upplag - Vikingstads kyrka 1:1, Vikingstads kyrka 2:1

 •   8

  Beslut om bygglov för nybyggnad av samlingslokal, skärmtak samt anläggande av parkeringsplatser (Fenomenmagasinet) - Valla 1:2

 •   9

  Beslut om bygglov i efterhand för nybyggnad av förråd samt bygglov för anläggande av plank - Neonlampan 41

 •   10

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - Hugnebo 1:4

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - Oljebrunnen 12

 •   12

  Verksamhetsinformation

 •   13

  Inkomna förrättningar

 •   14

  Delegationsbeslut oktober

 •   15

  Handlingar för kännedom

 •   16

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.