Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information från förvaltningen

 •   3

  Information om budget 2020

 •   4

  Månadsrapport

 •   5

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Lilla Kolaryd 1:2

 •   6

  Föreläggande om åtgärder i bostad - Ljungs Tegelbruk

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus - Särstad 8:1

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus - Sjögestad 20:1

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus - Nattugglan 13

 •   10

  Tillsyn (sanktionsavgiftt) - Abboten 4

 •   11

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Fågelberg 4:1

 •   12

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Slycke S:1

 •   13

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Slycke 7:1

 •   14

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Sålla 4:1

 •   15

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Rappestad 12:1

 •   16

  Tillsyn (sanktionsavgift) - Forsa 1:4

 •   17

  Tillsyn avseende ovårdad tomt (förläggande) - Östra Malmskogen 5:2

 •   18

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uterum - Nationaldagen 2

 •   19

  Bygglov i efterhand för tillbyggnad med uterum - Nattblomman 12

 •   20

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med underjordiskt garage samt miljöhus, parkering och mur - Vreta Klosters Berg 2:5

 •   21

  Bygglov för nybyggnad av ridhus - Kullersbo 4:1

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av garage/miljörum samt rivningslov - Fogden 21

 •   23

  Bygglov för återvinningsstation - Stensätter 1:21

 •   24

  Handlingar för kännedom

 •   25

  Inkomna förrättnignar

 •   26

  Delegationsbeslut juni

 •   27

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.