Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om revidering av delegationsordning

 •   3

  Beslut om behovsutredning Miljöavdelningen

 •   4

  Beslut om taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

 •   5

  Beslut om taxa för kontroll av animaliska biprodukter

 •   6

  Beslut om yttrande gällande ansökan om utökat och fortsatt tillstånd för Biogasanläggningen på Kallerstad 1:17 och 1:51

 •   7

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Orlunda 3:6

 •   8

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Sundet 2:1

 •   9

  Motion (MP) - Nya gatunamn för Rydsvägen, för att skapa tydligare kvartersstruktur, svar

 •   10

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - Gäckilsbo 1:14

 •   11

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Landeryd 6:56

 •   12

  Beslut om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 st) - Myra 1:11

 •   13

  Beslut om strandskyddsdispens för ledningsarbeten - Hargs Prästgård 3:3

 •   14

  Information om sanktionsavgifter

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - Vårdsberg 2:13

 •   16

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - inte återställt tidsbegränsat lov - Palatset 1

 •   17

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - påbörjat arbete utan startbesked - Ostformen 13

 •   18

  Beslut om tillsyn avseende HIN - Decimalen 14

 •   19

  Verksamhetsinformation

 •   20

  Inkomna förrättningar

 •   21

  Delegationsbeslut januari

 •   22

  Handlingar för kännedom

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.