Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordning

 •   2

  Information - på gång Miljökontoret, Bygglovskontoret, Kommunlantmäteriet

 •   3

  Information - kvalitetsarbete

 •   4

  Uppföljning verksamhetsplan 2017

 •   5

  Sammanträdestider 2018

 •   6

  Yttrande över remiss Detaljplanekravet. SOU 2017:64

 •   7

  Yttrande remiss till Boverket om OVK

 •   8

  Bostadsanpassningsbidrag till installation av duschkabin

 •   9

  Begäran om utdömande av vite, borttransport skrotbilar

 •   10

  Begäran om utdömande av vite, borttransport skrotbilar

 •   11

  Bygglov för fasadändring

 •   12

  Bygglov för fasadändring

 •   13

  Förhandsbesked ett bostadshus

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av garage/carport/förråd

 •   15

  Bygglov för byte takkulör

 •   16

  Tillsyn - sammanbyggnad av enbostadshus och garage, fasadändring och tillbyggnad av carport

 •   17

  Tillsyn - byggsanktionsavgift

 •   18

  Bygglov för ändrad användning - Laserdome

 •   19

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 tomter)

 •   20

  Nybyggnad av träningsanläggning och studentbostäder/tillfällig vistelse

 •   21

  Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom ekobyn

 •   22

  Ansökan om förhandsbesked, två hus

 •   23

  Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus

 •   24

  Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus

 •   25

  Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus

 •   26

  Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus

 •   27

  Strandskyddsdispens för pir/brygga

 •   28

  Delegationsbeslut

 •   29

  Handlingar för kännedom

 •   30

  Inkomna förrättningar

 •   31

  Kurser och konferenser

 •   32

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.