Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Strategiskt uppdrag - Förenkla byggandet i icke centrala lägen med fokus på landsbygd, utanför detaljplanelagt område och i strandnära lägen - Informationsärende

 •   4

  Yttrande till Mark- och miljödomstolen över planerad bergtäkt, asfalt- och betongstation med mera - Dömestorp 2:3

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (4 st) - Piparebo 1:2

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Skeda Prästgård 1:7

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, komplementbyggnader och stödmurar samt anläggande av parkeringsplatser - Ullstämma 5:8

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av garage, tillbyggnad av enbostadshus och rivning av förråd - Gällstad 1:9

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av processbyggnad samt anläggande av cistern och materialgård - Kallerstad 1:17

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av lastbilsverkstad, lastbilstvätthall, drivmedelsstation, skyltanordningar samt anläggande av parkeringsplatser - Östra Malmskogen 1:24

 •   11

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - mur - Notekan 2

 •   12

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - plank, skärmtak, förråd och fasadändring - Oljefatet 5

 •   13

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd - fasadändring samt ändrad planlösning - Krokodilen 8

 •   14

  Upphörande av rättegångsfullmakt

 •   15

  Rättegångsfullmakt för kommunjurist

 •   16

  Rättegångsfullmakt för kommunjurist

 •   17

  Rättegångsfullmakt för kommunjurist

 •   18

  Rättegångsfullmakt för chefsjurist

 •   19

  Inkomna förrättningar

 •   20

  Kurser och konferenser

 •   21

  Delegationsbeslut januari

 •   22

  Handlingar för kännedom

 •   23

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.