Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Uppföljning av LOS-arbetet efter beslut i delårsrapporten i april - Informationsärende

 •   4

  Delårsrapport per den 31 augusti

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Landeryds-Månestad 7:9

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och stall - Sisarp 2:1

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Skrukeby-Torp 1:1

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av garage - Vimarka 2:8

 •   9

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage, fällning av träd och borttagning av berg - Hamra 1:44

 •   10

  Tillsyn - Landeryd 6:2 & Landeryd 6:22

 •   11

  Tillsyn avseende dispenspliktig åtgärd - brygga samt ianspråktagande av mark- Landeryd 6:2 & Landeryd 6:21

 •   12

  Inkomna förrättningar

 •   13

  Kurser och konferenser

 •   14

  Delegationsbeslut september

 •   15

  Handlingar för kännedom

 •   16

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.