Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Förvaltningen informerar

 •   3

  Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19 (2021:4) - Bemyndigande att meddela föreskrifter om förbud att vistas på vissa särskilt angivna platser - Informationsärende

 •   4

  Samråd om vattenförvaltningsplan 2021-2027 - Informationsärende

 •   5

  Delårsrappport per den 31 mars 2021

 •   6

  Internkontroll BMN delår mars - informationsärende

 •   7

  Yttrande remiss, ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) för Linköpings kommun

 •   8

  Namnärenden

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (5 st) - Norra Torp 2:5

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Mylinge 3:1

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt uppförande av murar och plank - Industrin 12

 •   12

  Bygglov för ändrad användning av industrilokaler till sportanläggning för lekverksamhet - Mekanikern 22

 •   13

  Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler, anläggande av plank och parkering samt rivning - Galjonen 4 (Tornby)

 •   14

  Tillsyn olovlig åtgärd - skylt - Dahlian 20

 •   15

  Tillsyn avseende olovlig åtgärd (U544) - Skäggetorp 1:1

 •   16

  Inkomna förrättningar

 •   17

  Kurser och konferenser

 •   18

  Delegationsbeslut april

 •   19

  Handlingar för kännedom

 •   20

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.