Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av dagordningen

 •   2

  Beslut om delårsrapport per den 31 oktober

 •   3

  Beslut om rättegångsfullmakt för kommunjurist

 •   4

  Beslut om rättegångsfullmakt för förvaltningsjurist

 •   5

  Beslut om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten - Svenneby 1:1

 •   6

  Beslut om namnärenden

 •   7

  Information om bebyggelsetryck i Roxenbaden

 •   8

  Beslut om ansökan om bygglov för nybyggnad av beredningslokal samt anläggande av parkering - Kasinot 4

 •   9

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd samt bristande underhåll - Slaka-Haddorp 1:2

 •   10

  Beslut om tillsyn avseende bristande underhåll - Kasinot 10

 •   11

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad av fritidshus - Näsby 5:7 (Näsby Hästudden 10)

 •   12

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - Filantropen 2

 •   13

  Verksamhetsinformation

 •   14

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - lagerbyggnad, skärmtak - Ryckelösa 6:2

 •   15

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - skyltar - Elektriciteten 2

 •   16

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tidsbegränsat lov upphört - Amatören 1

 •   17

  Beslut om tillsyn avseende olovlig åtgärd - tillbyggnad av industrilokal - Vasastaden 1:3

 •   18

  Handling för kännedom - Risk- och sårbarhetsanalys RSA (sekretess)

 •   19

  Inkomna förrättningar

 •   20

  Delegationsbeslut november

 •   21

  Handlingar för kännedom

 •   22

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.