Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av dagordning

 •   2

  Ärendebalanser och statistik

 •   3

  Information kring verksamhetsområdet gode män och förvaltare

 •   4

  Rapporter

 •   5

  Budget 2019 med plan 2020-2021

 •   6

  Delegationsordning för överförmyndarverksamheten

 •   7

  Ansökan om entledigande av god man enligt 11 kap 20 § föräldrabalken

 •   8

  Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse enligt 13 kap 13 § föräldrabalken

 •   9

  Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse enligt 13 kap 13 § föräldrabalken

 •   10

  Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse enligt 13 kap 13 § föräldrabalken

 •   11

  Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse enligt 13 kap 13 § föräldrabalken

 •   12

  Delegationsbeslut

 •   13

  Handlingar för kännedom

 •   14

  Förrättningar

 •   15

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.