Hoppa över navigering
 •   1

  Delegationsbeslut

 •   2

  Rapporter sekretess

 •   3

  Rapporter

 •   4

  Digitalisering inom överförmyndarverksamhet

 •   5

  Ärendebalanser och statistik

 •   6

  Ekonomisk uppföljning, tertialrapporter och verksamhetsberättelse

 •   7

  Stöd till ställföreträdare

 •   8

  Rekrytering av gode män och förvaltare

 •   9

  Översyn av riktlinjer för arvode till ställföreträdare

 •   10

  Förrättningar

 •   11

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.