Hoppa över navigering
 •   1

  Entligande av god man enligt 11 kap 20 § föräldrabalken (FB)

 •   2

  Ansökan om uttag från spärrat konto enligt 14 kap 8 § föräldrabalken

 •   3

  Ansökan om uttag från spärrat konto enligt 13 kap 8 § föräldrabalken

 •   4

  Rapporter sekretess

 •   5

  Ansökan om samtycke till egendoms fördelning enligt föräldrabalken kap 15 § 5

 •   6

  Delegationsbeslut

 •   7

  Rapporter

 •   8

  Överförmyndarnämndens månadsrapport för maj 2022

 •   9

  Ärendebalanser och statistik maj 2022

 •   10

  Utbildning och stöd till ställföreträdare

 •   11

  Handlingar för kännedom

 •   12

  Förrättningar

 •   13

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.