Hoppa över navigering
 •   1

  Ansökan om ersättning i uppdraget som god man enligt 12 kap 16 § föräldrabalken

 •   2

  Ansökan om arvode enligt 12 kap 16 § andra stycket föräldrabalken

 •   3

  Ansökan om arvode enligt 12 kap 16 § andra stycket föräldrabalken

 •   4

  Rapporter, sekretess

 •   5

  Delegationsbeslut

 •   6

  Ärendebalanser och statistik

 •   7

  Länsstyrelsen inspektion 2018

 •   8

  Rapporter

 •   9

  Riktlinjer för arvode och ersättning till god man för ensamkommande barn

 •   10

  Ansökan om bidrag från Linköping God man och förvaltarförening

 •   11

  Handlingar för kännedom

 •   12

  Förrättningar

 •   13

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.