Hoppa över navigering
 •   1

  Entledigande av ställföreträdare enligt 11 kap 21 § föräldrabalken, ställningstagande till ansökan

 •   2

  Entledigande av ställföreträdare enligt 11 kap 20 § föräldrabalken, ställningstagande

 •   3

  Entledigande av god man enligt 11 kap 20 § föräldrabalken, ställningstagande

 •   4

  Entledigande av ställföreträdare enligt 11 kap 20 § föräldrabalken, ställningstagande till ansökan

 •   5

  Entledigande av ställföreträdare enligt 11 kap 20 § föräldrabalken, ställningstagande till ansökan

 •   6

  Uttag enligt 13 kap 8 § samt 13 kap 10 § föräldrabalken, ställningstagande till ansökan om samtycke

 •   7

  Överförmyndarnämndens delårsrapport per den 31 mars 2022 med prognos för helår 2022

 •   8

  Ärendebalanser och statistik mars 2022

 •   9

  Rapporter

 •   10

  Delegationsbeslut

 •   11

  Handlingar för kännedom

 •   12

  Förrättningar

 •   13

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.