Hoppa över navigering
 •   1

  Justering av dagordning

 •   2

  Rapporter sekretess

 •   3

  Entledigande av ställföreträdare enligt 11 kap 20 § föräldrabalken

 •   4

  Entledigande av god man enligt 11 kap 20 § föräldrabalken

 •   5

  Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto enligt 14 kap 8 § föräldrabalken

 •   6

  Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto enligt 14 kap 8 § föräldrabalken

 •   7

  Begäran om ersättning enligt 12 kap 16 § föräldrabalken

 •   8

  Begäran om ersättning enligt 12 kap 16 § föräldrabalken

 •   9

  Delegationsbeslut

 •   10

  Ärendebalanser och statistik

 •   11

  Rapporter

 •   12

  Frivilligcentrum

 •   13

  Revidering av riktlinjer för fastställande av arvode och ersättning till ställföreträdare

 •   14

  Ansökan om bidrag från Linköpings God man och förvaltarförening

 •   15

  Handlingar för kännedom

 •   16

  Förrättningar

 •   17

  Övriga frågor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.