Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 23 november 2017

Barn- och ungdomsnämnden
14:15 - 17:00 Vallastadens skola