Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 7 september 2017

Barn- och ungdomsnämnden
13:00 - 13:30 Lagmannen