Hoppa över navigering
 •   1

  Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   2

  Tekniska verken i Linköping AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   3

  AB Stångåstaden - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   4

  Lejonfastigheter AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   5

  Sankt Kors Fastighets AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   6

  Visit Linköping & Co AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   7

  Näringslivsutveckling i Linköping AB med dotterbolag (Nulink), uppfyllelse av det kommunala uppdraget

 •   8

  Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB (Resmex) - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   9

  Linköping City Airport AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   10

  Linköpingsexpo AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   11

  Mjärdevi Science Park AB - Uppfyllelse av det kommunala uppdraget 2016

 •   12

  Etablering av jubileumsstiftelse för Linköpings universitet

 •   13

  Resultathantering utifrån 2016 års bokslut

 •   14

  Ägarförändring Mjölby-Svartådalen energi AB

 •   15

  Revidering av aktieägaravtal och bolagsordning i Nyköping- Östgötalänken AB

 •   16

  Kvalitetsupphandlingar med det lokala näringslivet i fokus, svar på motion (M)

 •   17

  Informationstavla vid Sporthallen, svar på motion (M)

 •   18

  Utred förutsättningarna för NATO-flygbas i Linköping, svar på motion (KD)

 •   19

  Ledamöternas allmänna frågestund

 •   20

  Motion (C) - Skärp de lokala ordningsföreskrifterna för användning av fyrverkerier och smällar inom tätbebyggt område!

 •   21

  Interpellation (M) - Vem av dessa är tjänstgörande kommunalråd med ansvar för gymnasiefrågor?

 •   22

  Frågor om vite på Birgittaskolan, svar på interpellation (M)

 •   23

  Vad gör Linköpings kommun för att skydda Vätterns vatten? Svar på interpellation (V)

 •   24

  Kan Koalitionen säkerställa att barn får hjälp i tid? svar på interpellation (M)

 •   25

  Om krisen kommer - är äldreomsorgen beredd, svar på interpellation (M)

 •   26

  Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i Lambohovs geografiska utskott samt kommunfullmäktiges valberedning (M) från och med 2017-03-12

 •   27

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i omsorgsnämnden (S)

 •   28

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden (M)

 •   29

  Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige sam ledamot i geografiska utskottet Johannelund (SD)

 •   30

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i utförarnämnden (M)

 •   31

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden (S)

 •   32

  Avsägelse av uppdrag som ledamot i bildningsnämnden samt i kommunfullmäktiges arvodeskommitté

 •   33

  Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Visit Linköping & Co AB från och med den 3 maj

 •   34

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i bildningsnämnden

 •   35

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i Linköpings Djurförsöksetiska nämnd (S)

 •   36

  Fyllnadsval avuppdrag som nämndeman i Linköpings Tingsrätt (S)

 •   37

  Fyllnadsval av ersättare i bygg- och miljönämnden (S)

 •   38

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (S)

 •   39

  Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i styrelsen för visit Linköping & Co AB från och med 3 maj (MP)

 •   40

  Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden (MP)

 •   41

  Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i bildningsnämnden (MP)

 •   42

  Förändringar i styrelser inom Tekniska verken-koncernen

 •   43

  Val - Insynsplats samt ersättare på insynsplats i kommunstyrelsen (V)

 •   44

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden (M)

 •   45

  Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i geografiska utskottet Johannelund (SD)

 •   46

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i utförarnämnden (M)

 •   47

  Medborgarförslag - Ett rökfritt Linköping, redovisning

 •   48

  Medborgarförslag - Konstverk på väggar i innerstaden, redovisning

 •   49

  Medborgarförslag - Säkra tillgängligheten av Spångerums strand åt allmänheten, redovisning

 •   50

  Inkomna ärenden till kommunfullmäktige

 •   51

  Handlingar för kännedom

 •   52

  Allmänhetens frågestund

 •   53

  Interpellation (M) - Vart tar kostnaderna vägen?

 •   54

  Interpellation (SD) - Hur ska fler elever ta examen från gymnasieskolan inom tre år?

 •   55

  Interpellation (M) - Fler med långvarigt försörjningsstöd i Linköping - vad är Koalitionens lösning?

 •   56

  Interpellation (SD) - Trygghetssituationen under Linköpings Stadsfest

 •   57

  Motion (C) - Lokal trafiksäkerhetsplan för Valla, T1 och Kanberget

 •   58

  Motion (C) - Utred möjligheterna för en virtuell aktivitets- och upplevelsepark i Linköping

 •   59

  Motion (SD) - Kostnadsfria halkskydd för äldre kommuninvånare

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.