Hoppa över navigering
 •   1

  Information om ny budgetprocess i Linköpings kommun

 •   2

  Ledamöternas allmänna frågestund - Vem av kommunalråden har ansvar för gymnasiefrågor?

 •   3

  Interpellation (M) - Har koalitionen fortsatt förtroende för ledningen i RTÖG?

 •   4

  Motion (M) - Låt Linköping vara del av försök med betyg från årskurs 4

 •   5

  Kan Koalitionen säkerställa att barn får hjälp i tid? svar på interpellation (M)

 •   6

  Vallaskogen utökat naturreservat - ny skötselplan och reviderade reservatsföreskrifter

 •   7

  Socialnämndens rapportering enligt socialtjänstlagen 28 h § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2017

 •   8

  Socialnämndens rapportering enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 h § - Ej verkställda biståndsbeslut 2017

 •   9

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i äldrenämnden

 •   10

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

 •   11

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

 •   12

  Avsägelse av uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ordförande i geografiska utskottet 3-Vårdsnäs samt ledamot i Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförenings Park

 •   13

  Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

 •   14

  Avsägelse av uppdrag - Nils Hillerbrand (MP)

 •   15

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden

 •   16

  Förlängning av tjänstledighet av uppdrag som kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen, ordförande bildningsnämnd, ledamot kommunstyrelsens planeringsutskott och ersättare kommunstyrelsens personalutskott

 •   17

  Fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden (M)

 •   18

  Val av ersättare för stämmoombud till Kommuninvests föreningsstämma

 •   19

  Fyllnadsval av uppdrag enligt Nils Hillerbrands (MP) avsägelse

 •   20

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden (M)

 •   21

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (M)

 •   22

  Fyllnadsval av kommunalråd, ersättare kommunstyrelsen (L) under tiden för tjänstledighet

 •   23

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i äldrenämnden (L)

 •   24

  Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (MP)

 •   25

  Medborgarförslag - Bygg bostäder vid koloniområdet vid Kärna skolas matsal, redovisning

 •   26

  Medborgarförslag - Ny återvinningsstation anläggs i centralt läge, redovisning

 •   27

  Medborgarförslag - Byt namn på Stora Torget till Kärlekens torg, redovisning

 •   28

  Motion (KD) - Utred förutsättningarna för NATO-flygbas i Linköping

 •   29

  Interpellation (M) - Frågor om vite på Birgittaskolan

 •   30

  Interpellation (M) - Om krisen kommer - är äldreomsorgen beredd

 •   31

  Interpellation (V) - Vad gör Linköpings kommun för att skydda Vätterns vatten?

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.