Hoppa över navigering
 •   1

  Tema - Ett delaktigt Linköping (inför antagande av nytt funktionshinderpolitiskt program)

 •   2

  Tema - FN:s globala mål för hållbar utveckling

 •   3

  Ledamöternas allmänna frågestund - Kan alla medborgare ta del av politiska handlingar i Linköpings kommun via webbläsare?

 •   4

  Kommuninvest ekonomisk förening, antagande av erbjudande om medlemskap, finansiering, val av ombud

 •   5

  Funktionshinderpolitiskt program, antagande

 •   6

  Policy för kommunens yttranden angående allmän kameraövervakning till länsstyrelsen, revidering

 •   7

  Kommunikationspolicy, antagande

 •   8

  Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2017

 •   9

  Starta projekt Låna en svensk för ökad integration, svar på motion (M)

 •   10

  Minska barngrupperna i Linköpings förskolor, svar på motion (V)

 •   11

  Undersök möjligheterna att förvandla skyddsrummet i Trädgårdsföreningen till en attraktiv samlingsplats, svar på motion (KD)

 •   12

  Placering efter partitillhörighet av ledamöter i kommunfullmäktige, svar på motion (SD)

 •   13

  Avsägelse av uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden (M)

 •   14

  Avsägelse av uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (M)

 •   15

  Val av ersättare för stämmoombud i östsvenska Yrkeshögskolan AB (ordinarie Karin Granbom Ellison (L))

 •   16

  Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i geografiska utskottet Åkerbo (V)

 •   17

  Val av ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma

 •   18

  Medborgarförslag - Starta generationskör, redovisning

 •   19

  Medborgarförslag - Trafikskyddsåtgärder för oskyddade trafikanter, redovisning

 •   20

  Medborgarförslag - Bygg villor istället för idrottshall vid Ånestad ridhus, redovisning

 •   21

  Medborgarförslag - Belysning vid pulkabacke i Ullstämma, redovisning

 •   22

  Medborgarförslag - Återskapa kiosken vid Ladugårdskällan, redovisning

 •   23

  Medborgarförslag - Bikepark, redovisning

 •   24

  Medborgarförslag - Pulkabacke i Sturefors, redovisning

 •   25

  Medborgarförslag - Barns rätt till vistelse på fritidshem, redovisning

 •   26

  Medborgarförslag - Integrationsverksamhet Kompis Sverige, redovisning

 •   27

  Handlingar för kännedom

 •   28

  Motion (C) - Utred fördröjd skolstart på morgnarna för gymnasieungdomar i Linköping, anmälan

 •   29

  Interpellation (M) - Kan Koalitionen säkerställa att barn får hjälp i tid?, anmälan

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.