Utskott för medborgardialog 7, Åkerbo 2020-01-23

Utskott för medborgardialog 7, Åkerbo
13:15 - 15:00 Stadshuset, Verdesalen
 •   1

  Uppföljning av medborgardialog i Linghem 2019-11-12

 •   2

  Uppföljning av medborgardialog i Gistad 2019-06-12

 •   3

  Omvärldsbevakning i utskottsområdet

 •   4

  Avstämning av preliminär långsiktig plan för utskottets verksamhet

 •   5

  Medborgardialog i Örtomta/Askeby och eventuellt Ringstorp, återrapportering på uppdrag

 •   6

  Planering av kommande medborgardialog

 •   7

  Samråd om detaljplan i Ekängen för Näsby 5:55 m.fl., handling för kännedom

 •   8

  Rapporter

 •   9

  Förrättningar

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.