Utskott för medborgardialog 7, Åkerbo 2019-10-10

Utskott för medborgardialog 7, Åkerbo
10:30 - 11:35 Stadshuset, Verdesalen
 •   1

  Omvärldsbevakning Linghem, muntlig återrapportering på uppdrag

 •   2

  Medborgardialog i Linghem, muntlig återrapportering på uppdrag

 •   3

  Planering av kommande medborgardialog i Linghem

 •   4

  Långsiktig plan för utskottets arbete, återrapportering på uppdrag

 •   5

  Underrättelse om samråd om ändring av detaljplan i Tallboda för Östra Malmskogen 1:3 m.fl, handling för kännedom

 •   6

  Rapporter

 •   7

  Förrättningar

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.