Utskott för medborgardialog 7, Åkerbo 2019-03-18

Utskott för medborgardialog 7, Åkerbo
15:00 - 16:35 Stadshuset, Schönberg
 •   1

  Medborgardialog i Gistad, muntlig återrapportering på uppdrag

 •   2

  Fortsatt planering av utskottets aktiviteter

 •   3

  Riktlinjer för medborgardialog i Linköpings kommun, handling för kännedom

 •   4

  Rapporter

 •   5

  Förrättningar

 •   6

  Övriga frågor

 •   7

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.