Utskott för medborgardialog 3, Syd 2019-09-18

Utskott för medborgardialog 3, Syd
14:30 - 16:25 Stadshuset, Schönberg
 •   1

  Minnesanteckning från föregående möte

 •   2

  Omvärldsbevakning i utskottsområdet

 •   3

  Rapport trygghetsvandring Ekholmen, för kännedom

 •   4

  Medborgardialog i Ekholmen, återrapportering på uppdrag

 •   5

  Planering av kommande medborgardialog inklusive perspektivinsamling

 •   6

  Rapporter

 •   7

  Förrättningar

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.