Utskott för medborgardialog 3, Syd 2019-04-10

Utskott för medborgardialog 3, Syd
15:00 - 17:00 Stadshuset, Thorell
 •   1

  Justering av dagordning

 •   2

  Föregående möte

 •   3

  Omvärldsbevakning, utskott för medborgardialog Syd

 •   4

  Medborgardialog i Ekholmen, återrapportering på uppdrag

 •   5

  Planering av utskottsarbete

 •   6

  Revisionsberättelse för kommunfullmäktiges geografiska utskott år 2018, handling för kännedom

 •   7

  Rapporter

 •   8

  Förrättningar

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.