Utskott för medborgardialog 3, Syd

Utskott för medborgardialog 3, Syd
09:00 - 11:00 Stadshuset, Schönberg
 •   1

  Minnesanteckningar 2019-09-18

 •   2

  Genomförd medborgardialog i Ekholmen 2019-11-19

 •   3

  Planering av kommande medborgardialog

 •   4

  Rapporter

 •   5

  Förrättningar

 •   6

  Övriga frågor

 •   7

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.