Hoppa över navigering

Kommunstyrelsen 170228

Kommunstyrelsen
14:00 - 16:30 Fullmäktigesalen
 •   1

  Linköping idag - Bostadsbyggande

 •   2

  OBS 2017 - Omvärldsbevakning, bedömning och strategi

 •   3

  Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), redovisning av utfall

 •   4

  Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor (SOU 2016:66) Yttrande till Utbildningsdepartementet

 •   5

  Planering och beslut för hållbar utveckling SOU 2015:99 (Riksintresseutredningen) Yttrande till Miljö- och energidepartementet

 •   6

  En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Yttrande till Finansdepartementet

 •   7

  Regional cykelstrategi för Östergötland Yttrande till Region Östergötland

 •   8

  Kameraövervakning med drönare Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län

 •   9

  Kameraövervakning med drönare Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

 •   10

  Kameraövervakning med drönare Yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

 •   11

  Kameraövervakning med drönare Yttrande till Länsstyrelsen i Västerbotten

 •   12

  Kameraövervakning - Elite Stora hotellet Yttrande till länsstyrelsen

 •   13

  Kameraövervakning - Tekniska verken i Linköping Nät AB Yttrande till länsstyrelsen

 •   14

  Informationstavla vid Sporthallen, svar på motion (M)

 •   15

  Utred förutsättningarna för NATO-flygbas i Linköping, svar på motion (KD)

 •   16

  Internbanksutredning - redovisning av budgetuppdrag om att öka finansiella nettointäkterna

 •   17

  Prioriteringar och ändringar av markeringar 2017 - kommunstyrelsen

 •   18

  Upphandling av tjänsten samordnad varudistribution i Linköpings kommun, tilldelningsbeslut

 •   19

  Pågående projekt inom besöksnäringen, muntlig information

 •   20

  Nytt besöksmål – uppdrag och finansiering av fördjupad förstudie

 •   21

  Förutsättningar och konsekvenser för produktion av flytande biogas i Linköping, uppdrag om förstudie

 •   22

  Ett rökfritt Linköping, svar på medborgarförslag

 •   23

  Handlingsplan för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande åtgärder i samverkan med Polismyndigheten, antagande

 •   24

  Förhyrning av skollokaler Kunskapsgallerian till Birgittaskolan

 •   25

  Förhyrning av skollokaler på Platensgatan 28 till Katedralskolan

 •   26

  Utredning gällande förhyrning av nya förskolor och grundskolor

 •   27

  Byte av namn från kommunledningskontoret till kommunledningsförvaltningen

 •   28

  Delegation av beslutanderätten om utdelning i Samstiftelse III

 •   29

  Val i kommunstyrelsen efter Nils Hillerbrand (MP)

 •   30

  Val i kommunstyrelsen efter Karin Granbom-Ellison (L) pga förlängd tjänstledighet

 •   31

  Extra KS-tema 30 maj (Eventstrategi)

 •   32

  Redovisade protokoll från personalutskottet, planeringsutskottet samt trygghet- och demokratiutskottet

 •   33

  Kurser och konferenser

 •   34

  Delegationsbeslut

 •   35

  Handlingar för kännedom

 •   36

  Förrättningar

 •   37

  Aktuell information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.