Hoppa över navigering

Kommunstyrelsen 170117

Kommunstyrelsen
14:00 - 15:45 Fullmäktigesalen
 •   1

  Återrapport från kommunstyrelsens utskott och landsbygdsgruppen

 •   2

  Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget (SOU 2016:4), yttrande till Utbildningsdepartementet

 •   3

  Promemorian En flexiblare ämneslärarutbildning, yttrande till Utbildningsdepartementet

 •   4

  Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2016:71), yttrande till Justitiedepartementet

 •   5

  Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, yttrandet till Statens geotekniska institut

 •   6

  Översiktsplan för staden, Norrköping, yttrande till Norrköpings kommun

 •   7

  Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun, yttrande till Norrköpings kommun

 •   8

  Funktionshinderpolitiskt program, antagande

 •   9

  Starta projekt Låna en svensk för ökad integration, svar på motion (M)

 •   10

  Minska barngrupperna i Linköpings förskolor, svar på motion (V)

 •   11

  Kommunikationspolicy, antagande

 •   12

  Kommuninvest ekonomisk förening, antagande av erbjudande om medlemskap, finansiering, val av ombud

 •   13

  Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2017

 •   14

  Policy för kommunens yttranden angående allmän kameraövervakning till länsstyrelsen, revidering

 •   15

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Uppsala län

 •   16

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Östergötland

 •   17

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Stockholms län

 •   18

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Stockholms län

 •   19

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Kronobergs län

 •   20

  Ansökan om kameraövervakning - drönare, stad och landskap i hela Sverige, yttrande till länsstyrelsen Norrbottens län

 •   21

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Östergötland

 •   22

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Uppsala län

 •   23

  Ansökan om kameraövervakning - drönarfotografering, yttrande till länsstyrelsen Jönköpings län

 •   24

  Budget för kommunens bolag 2017, information

 •   25

  Internbudget för kommunstyrelsen 2017

 •   26

  Internbudget för kommunstyrelsens anställningsmyndighet 2017

 •   27

  Förhyrning av företagslägenheter för kommunala anvisningsboenden

 •   28

  SICS EST Swedish ICT AB (Hälsans nya verktyg), uppsägning av avtal om samverkan

 •   29

  Förslag att öka möjligheten för fler idéburna aktörer inom välfärden, återrapportering av budgetuppdrag m m

 •   30

  Projektet "Klimatfaktorer och klimatrevision som verktyg för byggande av Vallastaden", delegationen för hållbara städer, slutrapport

 •   31

  Redovisade protokoll från personalutskottet, planeringsutskottet samt trygghet- och demokratiutskottet 2017

 •   32

  Handlingar för kännedom

 •   33

  Överlämnade ärenden

 •   34

  Kurser och konferenser

 •   35

  Förrättningar

 •   36

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   37

  Aktuell information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.