Hoppa över navigering

Kommunstyrelsen 170207

Kommunstyrelsen
14:00 - 15:40 Fullmäktigesalen
 •   1

  Transportstyrelsens olycksdatabas, Ds 2016:20 Strada, yttrande till Näringsdepartementet (13/2)

 •   2

  Kameraövervakning, Malfors bro över Göta kanal, yttrande till länsstyrelsen

 •   3

  Kameraövervakning med drönare, yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

 •   4

  Kameraövervakning med drönare, yttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län

 •   5

  Vallaskogen utökat naturreservat - ny skötselplan och reviderade reservatsföreskrifter

 •   6

  Översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla (FÖP), samråd

 •   9

  Verksamhetsberättelse 2016 - Kommunstyrelsen

 •   10

  Verksamhetsberättelse 2016 - Kommunstyrelsens anställningsmyndighet

 •   11

  Prioriteringsbeslut av tilläggsbudget – statsbidrag för ökat bostadsbyggande

 •   12

  Översyn av den politiska organisationen inför nästa mandatperiod, 2019-2023

 •   13

  Arvodeskommittén - direktiv och begränsningar

 •   14

  Ny simhall vid Folkungavallen, information om vinnande förslag i arkitekttävlingen

 •   15

  Redovisade protokoll från personalutskottet, planeringsutskottet samt trygghet- och demokratiutskottet

 •   16

  Delägda bolag - information

 •   17

  Rapporter

 •   18

  Handlingar för kännedom

 •   19

  Överlämnade ärenden från kommunstyrelsen till annat organ

 •   20

  Kurser och konferenser

 •   21

  Förrättningar

 •   22

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   23

  Aktuell information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.