Utskott för medborgardialog 1, Nord, 2019-05-02

Utskott för medborgardialog 1, Nord
14:00 - 14:40 Stadshuset, Schönberg
 •   1

  Planering av medborgardialog i Hejdegården

 •   2

  Revisionsberättelse för kommunfullmäktiges geografiska utskott år 2018, handling för kännedom

 •   3

  Detaljplan i Tannefors för Kungsbergsskolan 2 m.fl., handling för kännedom

 •   4

  Rapporter

 •   5

  Förrättningar

 •   6

  Övriga frågor

 •   7

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.