Utskott för medborgardialog 1, Nord

Utskott för medborgardialog 1, Nord
14:00 - 16:00 Stadshuset, Thorell
 •   1

  Mötets öppnande

 •   2

  Återkoppling av genomförd medborgardialog i Hejdegården

 •   3

  För kännedom: Samråd om ändring av detaljplan i Vasastaden för Alnen 18

 •   4

  Omvärldsbevakning i utskottsområdet

 •   5

  Planering av kommande medborgardialog

 •   6

  Rapporter

 •   7

  Förrättningar

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.