Hoppa över navigering
 •   1

  Organisation och pågående uppdrag, information

 •   2

  Information om förändringar i vallagen

 •   3

  Utbildning av samtliga röstmottagare inklusive ordförande och vice ordförande

 •   4

  Delårsrapport för valnämnden per den 31 mars 2022 med prognos för helår 2022

 •   5

  Plan för verksamhetsskydd

 •   6

  Förtidsröstningslokaler och dess öppettider för valet 2022

 •   7

  Vallokaler vid valet 2022

 •   8

  Ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning

 •   9

  Förtidsröstning med begränsat tillträde, vård och omsorgsboenden

 •   10

  Antal röstmottagare i röstnings- och vallokal vid valet 2022

 •   11

  Arvoden till röstmottagare vid 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige

 •   12

  Valnämndens delegationsordning, revidering

 •   13

  Uppföljning av det funktionshinderpolitiska programmet

 •   14

  Delegationsbeslut

 •   15

  Handlingar för kännedom

 •   16

  Förrättningar

 •   17

  Aktuell information 2022

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.