Valnämnden 2019-01-17

Valnämnden
14:00 - 15:50 Verdesalen
 •   1

  Inledning av nya mandatperioden

 •   2

  Organisation kring valet till Europaparlamentet - politisk struktur och tjänstepersonsorganisation, information

 •   3

  Ny vallag från och med den 1 januari 2019, information

 •   4

  Förberedelser inför eventuellt extraval, information

 •   5

  Valnämndens ledamöters och ersättares tjänstgöring före och under Europaparlamentsvalet 2019, information

 •   6

  Annonsering, kommunikation och informationsinsatser vid valet till Europaparlamentet 2019, information

 •   7

  Förtidsröstningslokaler den 8 maj - 26 maj, platser och öppettider, information

 •   8

  Vallokaler vid Europaparlamentsvalet den 26 maj, information

 •   9

  Bemanning av förtidsröstninglokal och vallokal, information

 •   10

  Transporter av valmaterial och förtidsröster vid valet till Europaparlamentet 2019, information

 •   11

  Fullmakt att kvittera försändelser och förtidsröster vid Europaparlamentsvalet 2019

 •   13

  Handlingar för kännedom

 •   14

  Förrättningar

 •   15

  Övrigt - Ändring av sammanträdenas starttid

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.