Hoppa över navigering

Utskott 6, Vårdnäs, 2019-02-21

Utskott för medborgardialog 6, Vårdnäs
13:00 - 14:55 Stadshuset, Verdesalen
 •   1

  Presentation av ledamöter och tjänstepersoner

 •   2

  Organisation och stöd, information

 •   3

  Styrande dokument för utskottsarbetet: Kommunfullmäktiges arbetsordning

 •   4

  Styrande dokument för utskottsarbetet: Beslut om metodstöd och politiskt omhändertagande

 •   5

  Styrande dokument för utskottsarbetet: Policy för medborgardialog

 •   6

  Budget 2019, information

 •   7

  Trygghetsfrågor, information

 •   8

  Information om det geografiska området

 •   9

  Tidigare aktiviteter i utskottsområdet

 •   10

  Diskussion kring utskottets aktiviteter

 •   11

  Rapporter

 •   12

  Samråd Detaljplan i Skeda Udde för del av Ingebo 1:2, handling för kännedom

 •   13

  Förrättningar

 •   14

  Övriga frågor

 •   15

  Nästa möte

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.