Utskott för medborgardialog 4, Vreta kloster 2019-09-05

Utskott för medborgardialog 4, Vreta kloster
14:00 - 16:05 Stadshuset, Kommunledningsrummet
 •   1

  Uppföljning av medborgardialog i Ljungsbro 2019-05-08

 •   2

  Omvärldsbevakning i utskottsområdet

 •   3

  Planering av kommande medborgardialog

 •   4

  Underrättelse om samråd om detaljplan i Berg för Kungsbro 1:780 m.fl., handling för kännedom

 •   5

  Samråd om detaljplan i Ljungsbro för Malfors 2:16 m.fl, handling för kännedom

 •   6

  Rapporter

 •   7

  Förrättningar

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa möte

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.