Utskott för medborgardialog 2, Väst 2020-03-16

Utskott för medborgardialog 2, Väst
09:00 - 10:55 Stadshuset, Krouthén
 •   1

  Återkoppling av genomförd medborgardialog Tornhagen/Gottfridsberg 2019

 •   2

  Medborgardialog i Vallastaden 2020-05-18, återrapportering av uppdrag och planering

 •   3

  Planering av kommande medborgardialoger

 •   4

  Trygghetsråd och trygghetsbesiktningar, handling för kännedom

 •   5

  Detaljplan i Västra Valla för Lambohov 2:16 m.fl., handling för kännedom

 •   6

  Rapporter

 •   7

  Förrättningar

 •   8

  Övriga frågor

 •   9

  Nästa sammanträde

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.