Hoppa över navigering

Utförarnämnden 2017-09-27

Övrigt föregående mandatperiod - Utförarnämnden
 •   1

  Justering av föredragningslistan

 •   2

  Rapport från internkontrollanterna

 •   3

  Internbudget 2018

 •   4

  Aktuell information

 •   5

  Temamöte Attraktiv arbetsgivare

 •   6

  Delårsrapport 2 2017

 •   7

  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), utifrån genomförd inventering

 •   8

  Yttrande över genomförd systemanalys/inventering och tillhörande minnesanteckningar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 •   9

  Handlingar för kännedom

 •   10

  Direktörens delegationsbeslut

 •   11

  Delegationsbeslut i personalärenden

 •   12

  Affärsområdeschefernas delegationsbeslut

 •   13

  Förrättningar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.