Kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden
13:00 - 01:00 Dansens hus, S:t Persgatan 7