Hoppa över navigering
 •   1

  Bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar – ny förordning 2018:1462 om tillståndspliktigt återvinningssystem för förpackningar i hela Sverige

 •   2

  Lejonfastigheter, ägardirektiv

 •   3

  Lejonfastigheter, nytt uppdrag, återrapportering

 •   4

  Finansiella placeringar, återrapportering

 •   5

  Resultat från Chefskap för välfärdens nya förutsättningar – ett kommunövergripande projekt gällande chefers förutsättningar

 •   6

  Införande av rätt till önskad högre sysselsättningsgrad, återrapportering

 •   7

  Riktlinje för förlängt arbetsliv, omställning och pension

 •   8

  Region Östergötlands samråd - Minnesanteckningar, inbjudningar, kallelser 2019

 •   9

  Aktuell information 2019

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.